JUDr. Kristýna Zoufalá

Diplomová práce

Práva biologických otců na respektování soukromého a rodinného života při určování otcovství

The Rights of Biological Fathers for a Recognition of Private and Family Life in the Filiation Proceeding
Anotace:
Obecně je cílem celé mé práce kriticky přistoupit k nekorespondenci současné právní úpravy s reálnou podobou mezilidských vztahů dnešních dnů, které mohou nabývat i takových rozměrů, že na určení otcovství má zájem biologický otec v opozici k matce dítěte a k sociálnímu, nebiologickému, otci. Mým záměrem je upozornit na dostatky stávající právní úpravy a nastínit některé problematické otázky, jež by …více
Anotace:
či použitých formulačních zpřesněních v praxi. Obdobně se vypořádám i s novou slovenskou právní úpravu rodinného práva v podobě příslušných ustanovení o určování otcovství. Na základě komparace zdůrazním přetrvávající shodu či významné rozdíly v české a slovenské právní úpravě. Bude vyzdvižen pozitivní posun v úpravě a taktéž bude poukázáno na přetrvávající zastaralosti. Závěr bude věnován úvahovému …více
Abstract:
The general purpose of my work is to approach critically towards the incompatibility between the current legal regulation and the real situation of the interpersonal relationships which can lead to a moment where the biological father starts the paternity suit to establish paternity against the biological mother and her husband – the non-biological father to a child. My goal is to notify of the weakness …více
Abstract:
ge ferenda. I would like to stress out the innovations that bring the new proposed legal regulation but at the same time I must mention the surviving shortcomings and possible difficulties with the application of new clauses in practice. Further I analyze the new Slovak legal regulation of family law emphasizing the respective clauses about affiliation proceedings. Through the comparative study I stress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce