Quang Hieu CHU

Bachelor's thesis

Muzikoterapie a pedagogika

Music therapy and educational sciences
Abstract:
Moje bakalářská práce na téma Muzikoterapie a pedagogika má sloužit jako jakýsi úvod do problematiky těchto vědních oborů. V první části předkládám nejdůležitější definice, základní dělení a důležité aspekty muzikoterapie. V druhé kapitole vztyčím nejdůležitější charakteristiky, základní dělení a definice pedagogiky, zejm. v oblasti školství. Třetí kapitola se už věnuje jen jejich syntézám, průnikům …more
Abstract:
My bachelor thesis on Music Therapy and Pedagogy should serve as an introduction to the subject of these disciplines. In the first part I present the most important definitions, basic division and important aspects of music therapy. In the second chapter I highlight the most important characteristics, the basic division and the definition of pedagogy, especially in the field of education. The third …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHU, Quang Hieu. Muzikoterapie a pedagogika. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/