Bc. Ondřej Dufek

Diplomová práce

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na základní škole

Interactive whiteboard in the teaching Physics
Anotace:
Diplomová práce „Interaktivní tabule ve výuce fyziky“ se zabývá používáním interaktivní tabule v jednotlivých fázích výuky fyziky na základní škole. Cílem práce je zpracování vybraných témat z učiva fyziky, která jsou použitelná při výuce s interaktivní tabulí. Součástí práce je také návod na zpracování výukových materiálů v programech MS PowerPoint a SMART Notebook. Práce se také opírá o pedagogický …více
Abstract:
This diploma thesis Interactive whiteboard as a part of the teaching of Physics is dedicated to usage of Interactive whiteboard in each individual phase of the learning process at primary school. The aim of this thesis is to compile picked themes from Physics, that can be used as a part of the class by using of Interactive whiteboard. As a part of this thesis there are instructions how to use the MS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Renáta Bednárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta