Mgr. Michal Jílovec, Ph.D.

Doctoral thesis

Postavení státního zástupce v trestním řízení

The position of public prosecutor in criminal proceedings
Abstract:
Disertační práce pojednává o postavení státního zástupce v trestním řízení a o jeho změnách v jednotlivých stadiích trestního řízení. Zabývá se základními východisky vzniku a zakotvení státního zastupitelství v České republice a problematickými aspekty postavení a působnosti státních zástupců, které jsou s tím spojeny. Vychází z konceptu dělby moci zakotveného v Ústavě, jehož rámec poskytuje výchozí …more
Abstract:
Dissertation thesis is focused on the position of the Public Prosecutor in Criminal proceedings and about its changes in particular stages of the Criminal proceedings. Thesis deals with basic origins of creation and anchoring of the Public Prosecutor's Office in the Czech Republic and related problematic aspects of position and competence of the Public Prosecutors. The work is based on concept of division …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta