Bc. Jiří Novák

Diplomová práce

Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku v oblasti e-businessu

Business plan and founding of a small and middle company in the e-business field
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu podniku VEMAT pro vstup do oblasti e-business. V první části jsou rozebrány teoretické základy z oblasti e-business, dále analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku, SWOT analýza a formulace strategie. V druhé časti je teorie aplikována na malý výrobní podnik. Na základě výsledků analýz shrnutých ve SWOT analýze je formulována strategie pro vstup podniku …více
Abstract:
This thesis focuses on analyzing firm VEMAT to enter the field of e-business. The first part discussed the theoretical foundations of e-business, further analysis of external and internal environment of the company, SWOT analysis and strategy formulation. In the second part is the theory applied to a small manufacturing company. Based on the analysis results summarized in the SWOT analysis is formulated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Žák
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství