Bc. Veronika Michlíková

Master's thesis

Marketingový audit vybranej komerčnej banky

Marketing audit selected commercial bank
Abstract:
The main objective diploma thesis is definition the meaning aln practice of marketing audit sa some forma of independent review od performance marketing copmany, to identify problem areas, marketing opportunities, ane measures to improve the marketing performance of the company. The diploma thesis is composed of three chapters. The first chapter of the thesis defines the theoretical basis of marketing …viac
Abstract:
Hlavným cieľom diplomovej práce je vymedziť význam a postup marketingového auditu, ako určitej formy nezávislého skúmania marketingovej výkonnosti podniku, určiť problémové oblasti, marketingové príležitosti a opatrenia pre zlepšenie marketingovej výkonnosti firmy. Diplomová práca je zložená z 3 kapitol. Prvá kapitola diplomovej práce vymedzuje teoretické východiská marketingu služieb, marketingového …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance