Bc. Martin Peška

Diplomová práce

Responzivní uživatelské rozhraní v kontextu moderního webového designu

Responsive user interface in modern web design
Anotace:
Teoretická část této diplomové práce stručně shrnuje moderní designové trendy pro tvorbu webových stránek a poté se zaměřuje na jeden z klíčových designových trendů a to responzivní design. Tato práce obsahuje poměrně obsáhlou analýzu principů responzivního designu, přehled současných metod a nástrojů pro tvorbu responzivního designu. Dále obsahuje hlubší analýzu existujících nástrojů – převážně aplikačních …více
Abstract:
The theoretical part of the master thesis summarizes modern design trends for website development and then focuses on one of the key design trends – responsive design. This thesis contains relatively comprehensive analysis of principles of the responsive design, overview of current methods and tools for creating responsive design. The thesis also contains deeper analysis of existing tools – predominantly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky