Mgr. Petr Vašek

Bakalářská práce

Teorie plánovaného jednání v řešení problémového jednání žáka učitelem

The pupil's problem behavior from the perspective of the theory of planned behavior
Anotace:
Tato práce považuje kontaktáž rodičů vyučujícími za důležitou součást pedagogické profese a snaží se najít souvislosti, které ji podmiňují. Specifická oblast, kterou tato práce prozkoumává, je problémové chování studenta. Kontakt s rodiči hraje právě zde důležitou roli jako zdroj informací a pomoci zaměřených na problém a jeho řešení. Tři nejčastěji zmiňované teorie podmiňující copingové mechanismy …více
Abstract:
This thesis regards contacting parents by teachers as an important part of teachers‘ profession and tries to find it’s underlying causes. One specific area that this thesis chooses to research is pupils‘ problematic behavior. It is here where the contact with parents plays an important role as a source of information and help focused on the problem and it’s solution. The important causes of contact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie