Ing. Anna Sovová

Bachelor's thesis

Brexit - vystoupení z Evropské unie

Brexit - The Withdrawal From The European Union
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje mechanismus možného a plánovaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie prostřednictvím analýzy stávající právní úpravy. Klade si za cíl nastínit následky tohoto závažného kroku, které budou podle mé hypotézy závažné a převážně negativní jak pro vystupující Spojené království, tak pro Evropskou unii. Práce je zaměřena na historii vztahů Spojeného království …more
Abstract:
This Bachelor thesis is to describe mechanism of the likely and planned exit of the United Kingdom from the European Union based on the analysis of the existing formal mechanism for a country to leave the EU. The aim is to outline the complexity and gravity of this challenging step, which will have, according to my hypothesis, serious and predominantly negative consequences for both the United Kingdom …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: JUDr. Monika Matysová
  • Reader: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní