Lukáš Fridrich

Bakalářská práce

Analýza sil a prostředků Armády České republiky využitelných k záchranným a likvidačním pracím

An Analysis of Forces and Resources of the Czech Republic Army to Be Used for Salvage and Liquidation Operations
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu sil a prostředků využitelných k záchranným a likvidačním pracím. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezen pojem ochrana obyvatelstva, od kterého se práce dostává až k dané problematice. Je zde charakterizována Armáda České republiky a její úloha v rámci integrovaného záchranného systému. Obsahem praktické …více
Abstract:
The Bachelor's Thesis is focused on an analysis of forces and resources of the Army of the Czech Republic to be used for salvage and liquidation operations for the selected emer-gency. The Thesis is devided into two parts, namely theoretical and practical. The theoreti-cal part specifies the notion of population protection which forms the basis for the Thesis' subject matter. The Army of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fridrich, Lukáš. Analýza sil a prostředků Armády České republiky využitelných k záchranným a likvidačním pracím. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva