Mgr. Sandra Klenová

Bachelor's thesis

Rodina Čvančarova - provozování filmové půjčovny a biografů v meziválečném a válečném období v Československu

Čvančara family - management of film rental and movie theaters in the interwar and the war period in Czechoslovakia
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá pražskou rodinou Čvančarových, významných filmových průkopníků. Bratři Ferdinand a František Čvančarovi začali v průběhu dvacátých let dvacátého století sbírat již vyřazené němé filmy, které byly určeny k chemickému zpracování. Podařilo se jim tak zachránit velmi vzácné snímky velké historické hodnoty. Časem vybudovali půjčovnu filmů, která se od ostatních filmových …more
Abstract:
The present bachelor thesis deals with the Čvančara family, important film pioneers from Prague. Ferdinand and František Čvančara brothers started to collect eliminated silent movies determined to chemical processing during the twenties of the twentieth century. In this way, they managed to save rare movies of a great historic value. In the course of time, they established film rental composed of their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jan Trnka
  • Reader: Mgr. Jan Havran

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta