Jana Novotná

Bachelor's thesis

Překlad slovních hříček z anglického do českého jazyka v románu Dobrá znamení

Translation of Wordplay from English into Czech in Good Omens
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematic translation of English wordplay into the Czech language on the example of the translation of Good Omens. In the beginning definition of wordplay will be searched for and based on the findings, a definition will be formed. Definition of the wordplay will be used to locate the first fifty wordplays of the book Good Omens. These will be analysed in the practical …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu anglických slovních hříček do českého jazyka na příkladu překladu románu Dobrá znamení. Na začátku práce bude hledána definice slovních hříček a na základě výsledků hledání bude formována definice. Definice slovních hříček bude použita při lokalizaci prvních padesáti slovních hříček knihy Dobrá znamení. Tyto hříčky budou analyzovány v praktické …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Jana. Překlad slovních hříček z anglického do českého jazyka v románu Dobrá znamení. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Science, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
English for Education / AJma-ZEmi