Bc. Michaela HALATOVÁ

Master's thesis

Delirantní stavy v intenzivní medicíně

Delirious condition in intensive medicine
Abstract:
Delirium v podmínkách intenzivní medicíny dosahuje až 62 % a u pacientů na umělé plicní ventilaci až 82 %. V oboru intenzivní medicíny je prevalence deliria spojena se zvýšenou morbiditou a mortalitou, horším dlouhodobým klinickým výsledkem a vyššími ekonomickými náklady. Delirium je však pod diagnostikované pro nepoužívání standardizovaných diagnostických nástrojů. Teoretická část práce ve své první …more
Abstract:
Delirium in intensive care conditions reaches up to 62% and in patients on artificial lung ventilation up to 82%. In the field of intensive care, the prevalence of delirium is associated with increased morbidity and mortality, worse long-term clinical outcomes and higher economic costs. However, delirium is underdiagnosed for not using standardized diagnostic tools. The theoretical part of the work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HALATOVÁ, Michaela. Delirantní stavy v intenzivní medicíně. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specialization in Health Service-Combined Study / Intensive medicine