Bc. Michal Steiner

Master's thesis

Návrh mediální kampaň obecně prospěšné společnosti SKOK do života

The conception of campaign for non-profit organization SKOK do života
Abstract:
Předmětem diplomové práce je návrh mediální kampaně pro obecně prospěšnou společnost SKOK do života, o.p.s.. Teoretická část se zaměřuje především na popis úlohy firemního marketingu v návaznosti na strategické cíle společnosti a proces tvorby mediálního plánu. Jsou zde vymezeny základní pojmy, metody práce a legislativní rámec v oblasti marketingu neziskových organizací. Praktická část se zabývá analýzou …more
Abstract:
The purpose of the diploma thesis is the conception of medial campaign for a non-profit organization SKOK do života, o. p. s. The theoretical part is focused on the description of marketing as a one of the key means of strategic and medial promotion plan. Within the frame of this paper major terms, professional methods and legislation of non-profit organizations’ marketing are described. Professional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication