Theses 

Tvorba školního vzdělávacího programu pro obor kuchař - číšník pro pohostinství – Mgr. Ľubica Fojtíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Ľubica Fojtíková

Bakalářská práce

Tvorba školního vzdělávacího programu pro obor kuchař - číšník pro pohostinství

The creation of school education programme for field of study cook - waiter in hospitality.

Anotace: Bakalářská práce na téma Tvorba školního vzdělávacího programu pro obor Kuchař – číšník pro pohostinství se skládá ze dvou částí – teoretické (kapitola 1, 2) a praktické (kapitola 3, 4, 5). První část pojednává o reformě českého školství, vysvětluje nutnost celoživotního vzdělávání a objasňuje pojem kompetence. Druhá – praktická část je zaměřena na vytvoření návrhu části školního vzdělávacího programu pro obor Kuchař – číšník pro pohostinství, podle kterého se bude od 1. září 2009 realizovat výuka na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Bzenec.

Abstract: The topic of this work is The Creation of the School Education Programme for Waiter/Cook field of study. It consists of two parts, the theory (chapters 1 and 2) and the practical part (chapters 3, 4 and 5). The subject of the first part is the reform of the Czech educational system, it explains the need of lifelong education and the term competency is clarifield here. The second – practical part introduces the proposal of a part of the school programme for Waiter/Cook field of study, which will be realized at Higher Technical School, Secondary School and Special Educational Establishment since 1st September 2009.

Klíčová slova: Reforma školství, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, kompetence, kuchař, číšník, trh práce, učební osnova, celoživotní vzdělávání, průřezová témata. School reform, framework education programme, school education programme, competency, Cook, Waiter, labour market, curriculum, lifelong education, cross-curricular subjects.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz