Jiřina KONEČNÁ

Bakalářská práce

Děti v dětském domově, dopad na jejich psychiku (dotazník v dětském domově).

Children in a children´s homes, the impact on their mental (the questionnaire in a children's brehome).
Anotace:
V teoretické části mé práce, která se skládá z pěti kapitol, se zabývám problematikou dětí z dětského domova. Pro objasnění tohoto tématu jsem teorii rozdělila do jednotlivých oblastí, kterými se snažím čtenářům přiblížit život dětí v dětském domově. Mojí snahou bylo objasnit potřeby dětí, rodinnou i náhradní rodinnou péči a její druhy, dále rizika ústavní výchovy a v poslední kapitole se zabývám klasifikací …více
Abstract:
In the theoretical part of my work, which consists of five chapters, deals with the issues of children from a children´s homes. To clarify this topic, a theory is divided into different areas, which I´m trying to tell to the readers about lives in the chirlden´s homes. My aim was to clarify the needs of children, family and foster care and its types and the risks of institutional care and the last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014
Zveřejnit od: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Přemysl Mikoláš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Jiřina. Děti v dětském domově, dopad na jejich psychiku (dotazník v dětském domově).. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika