Bc. Eva Tuzová

Bachelor's thesis

Spolupráce vybraných autoservisů se subjekty hodnotové sítě

Cooperation of selected car services with subjects of the value network
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnotového řetězce a hodnotovou sítí. Na základě rešerší prací různých autorů je v první části práce vysvětlen pojem hodnota pro zákazníka, její poskytování a maximalizace. Dále se práce zaměřuje na hodnotový řetězec a hodnotovou síť, jejich vzájemné vztahy a vazby. Na základě analýzy hodnotového řetězce a posilování vazeb v něm, podnik odhaluje nevyužité možnosti …viac
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the value chain and the value network. On the basis of researches of various authors' works is in the first part explained the concept of customer value, its providing and maximization. Futhermore this work is focused on the value chain and the value network, their relationships and ties. Analysis of the value chain and strengthening of ties in it company reveals unused …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedúci: Ing. Zuzana Ehlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tuzová, Eva. Spolupráce vybraných autoservisů se subjekty hodnotové sítě. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / odbor:
Chemical and Process Engineering / Economy and Management of Chemical and Food Industry