Theses 

Mobilní – elektronický marketing jako nástroj konkurenčního boje – Bc. Petr Mareš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Mareš

Diplomová práce

Mobilní – elektronický marketing jako nástroj konkurenčního boje

Mobile - Digital Marketing as a Tool for Competitive fight

Anotace: Cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře se všemi formami digitálního marketingu. Největším rozdílem mezi tablety, chytrými telefony a stolními počítači je jejich mobilita, resp. připravenost k „akci“. Jak z těchto efektivních nástrojů vytěžit maximum, a nejenom s ohledem na správné zacílení reklamy, ale především s důrazem na návratnost vložených investic. K tomu, aby agentury a zadavatelé reklamy dosáhli co nejlepších výsledků z využívání moderních technologií, aby zasáhli daného uživatele přesně v ten moment, kdy o danou službu nebo produkt projeví zájem. Sekundárním cílem této práce je nastínění, jak efektivně používat moderních nástrojů, digitálních platforem, chytrých telefonů. Jak vytěžit maximální efekt z investovaných prostředků. Nejde pouze o oslovení té či oné cílové skupiny. Jde také o to, přimět je vykonat nějakou akci, registraci, nákup. Důležité je s našimi e-zákazníky dále pracovat a na základě reálných dat zjistit, které kanály na uskutečněné akce měly největší vliv. Efektivní alokace rozpočtů mezi jednotlivé online kanály je jedním z klíčových témat dnešní doby.

Abstract: The aim of this thesis is to familiarize the reader with all forms of digital marketing. The biggest difference between tablets, smartphones, and desktop PCs is their mobility, or better said their readiness to "action". I also focus on how to get the most out of these effective tools in regards to the proper targeting of ads, and in particular emphasis on return on investment. In order for advertisers and agencies to achieve the best possible results from the use of modern technology, to get the user hit at exactly the right moment, when the user shows interest in the particular service or product. The secondary objective of this work is to outline how to effectively use modern tools, digital platforms, and smartphones. And subsequently how to achieve the best return on investment. It's not just about reaching one or the other target groups. It is also about encouraging the user to perform an action, registration, purchase. It is important to further work with our e-customers and based on real data, to determine which channels had the greatest impact. Efficient allocation of budgets between different online channels is one of the fundamentals of our time.

Klíčová slova: Mobilní, mobilita, mobilní marketing, online, digitální komunikace, digitální reklama, reklama, internetový marketing, internet, efektivní reklama, mobile, mobility, mobile marketing, digital communication, digital advertising, advertising, internet marketing, performance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:43, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz