Bc. Juraj Ondrejka

Diplomová práce

Online Marketing jako podpůrný kanál prodeje

Online Marketing as a support channel in sales
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of online marketing and its relation to sales of a particular business subject. The practical part deals with describing the history and the current state of online marketing and defining the basic characteristics of this issue. The practical part of the diploma thesis analyzes the online marketing strategy of Kickresume company.
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou online marketingu a jeho vzťahom k predajom konkrétneho podnikateľského subjektu. Praktická časť sa venuje popisovaniu histórie a súčasného stavu online marketingu a vymedzeniu základných charakteristík tejto problematiky. Praktická časť diplomovej práce analyzuje online marketingovú stratégiu spoločnosti Kickresume.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace