Bc. Lucie Gaždová

Master's thesis

Projektový management a marketing letního kina v Praze - Dolních Měcholupech

Project management and marketing of outdoor cinema in Prague - Dolní Měcholupy
Abstract:
Diplomová práce pojednává o realizaci projektu letního kina. Měla by být kompletním návodem, jak zbudovat venkovní scénu včetně příslušného zázemí, jaké finanční prostředky jsou pro výstavbu zapotřebí a jakým způsobem nově vzniklý subjekt propagovat, abychom dosáhli co největší návštěvnosti. Nedílnou součástí práce jsou i kapitoly pojednávající o sponzoringu, konkurenčním prostředí nebo výhodách či …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the implementation of the outdoor cinema project. It should represent a complete set of guidelines on how to build an outdoor scene including suitable facilities, what funds are needed and how to promote the newly created venue in order to get as many visitors as possible. Dealing with sponsorship, competitive environment or the advantages or disadvantages of the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Monika Šimková
  • Reader: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta