Bc. Lucie Gaždová

Diplomová práce

Projektový management a marketing letního kina v Praze - Dolních Měcholupech

Project management and marketing of outdoor cinema in Prague - Dolní Měcholupy
Anotace:
Diplomová práce pojednává o realizaci projektu letního kina. Měla by být kompletním návodem, jak zbudovat venkovní scénu včetně příslušného zázemí, jaké finanční prostředky jsou pro výstavbu zapotřebí a jakým způsobem nově vzniklý subjekt propagovat, abychom dosáhli co největší návštěvnosti. Nedílnou součástí práce jsou i kapitoly pojednávající o sponzoringu, konkurenčním prostředí nebo výhodách či …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the implementation of the outdoor cinema project. It should represent a complete set of guidelines on how to build an outdoor scene including suitable facilities, what funds are needed and how to promote the newly created venue in order to get as many visitors as possible. Dealing with sponsorship, competitive environment or the advantages or disadvantages of the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Monika Šimková
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře