Bc. Jan Darmovzal

Bakalářská práce

Strategická analýza podniku, Racio, s.r.o. Břeclav

Strategic analysis of the enterprise, Racio, s.r.o. Břeclav
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Strategická analýza konkrétního podniku“ je provedení strategické analýzy, následné vyhodnocení a formulace možných řešení problému. Práce je systematicky rozdělena do dvou částí. V první části, teoretické, jsou vymezeny jednotlivé pojmy, jež věcně se strategickou analýzou souvisejí, dále jsou zde popsány metody a analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Jedná se zejména …více
Abstract:
The subject of the thesis "Strategic analysis of the enterprise" is to undertake a strategic analysis and subsequent evaluation and formulation of possible solutions of the problem. The thesis is systematically divided into two parts. In the first part, theoretical, are determined the particular terms that are materially related to strategic analysis, further describes the methods and analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu