Bc. Michaela Chmelová

Diplomová práce

Analýza nástrojů marketingového mixu ve firmě BANNER s.r.o.

Analysis of the marketing mix in BANNER s.r.o. company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem konkrétního podniku, analýzou jeho současných nástrojů a doporučení pro tvorbu nového efektivnějšího mixu. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se marketingového mixu, jeho jednotlivých nástrojů a teoretická východiska pro sestavení situační analýzy. V druhé části je představena firma BANNER …více
Abstract:
This thesis deals with the marketing mix in a concrete company, analyzing its current tools and recommendations for creating a more efficient mix. The work is divided into theoretical and practical part. The first section explains the basic concepts related to the marketing mix, the individual instruments and theoretical basis for the preparation of the situation analysis. In the second part is introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. PhDr. Milena Havlíková - Grusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní