Bc. Veronika Partiková

Master's thesis

Životní cesty učitelů bojových umění

Martial arts teachers' life paths
Abstract:
Diplomová práce „Životní cesty učitelů bojových umění“ popisuje tyto učitele pomocí dvou analýz: biografického výzkumu a interpretativní fenomenologické analýzy. První z nich přináší důležité okamžiky a rozhodnutí v životě těchto lidí a zakresluje je do časové osy. Druhá analýza, primární, odkrývá čtyři témata vlastní respondentům. Ty popisují práci s egem, duchovní praxi a nastavení životní filozofie …more
Abstract:
Diploma thesis „Martial arts teachers' life paths“ describes these teachers using two types of analysis: biographical research and interpretative phenomenological analysis. First of them brings important moments and decisions of their lives and draw them into a timeline. The second analysis, that is more important, uncovers four topics of these respondents. These topics describe work with ego, spiritual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta