Mgr. Eliška Nábělková

Master's thesis

Názory učitelů 1. – 5. ročníku ZŠ na výživový režim žáků

Teacher's opinions on the nutritional regimen of 1. – 5. grade elementary school students
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na výživový režim žáků 1. – 5. ročníků základních škol. Teoretická část představuje základní výživové pojmy a doporučení, která jsou pro správný výživový režim stěžejní. Dále se zabývá výživou žáků na prvním stupni ZŠ a zařazením tématu výživy do jejich výuky. Součástí práce je také stručný přehled projektů v českých školách, které se na výživu zaměřují. Zvláštní pozornost …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on a nutrition cycle of students from first up to fifth grade of elementary school. The theoretical part is introducing basic nutrition terms and essential recommendations for a correct nutrition cycle. It also works with the nutrition of students from 1st to 5th grade of elementary school and concerns with incorporation of healthy nutritional habits into their lessons. Part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedúci: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta