Bc. Linda Machová

Diplomová práce

Marketingová komunikace organizace Za Obzor

Marketing Communication of Organization Za Obzor
Anotace:
Diplomová práce se věnuje návrhu komunikační kampaně s cílem zkvalitnění komunikace směrem k zákazníkům cílové skupiny Za Obzor. Konkrétně se zaměřuje na jednotlivé nástroje současné marketingové komunikace. Teoretická část práce definuje marketing obecně, zabývá se také popisem marketingových aktivit ve vzdělávacích institucích a uvádí tato specifika. Věnuje se výzkumným metodám, které jsou využity …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the proposal of communication campaign with the aim to improve communication towards customers of the target group of organization Za Obzor. Specifically, it focuses on individual tools of contemporary marketing communication. The theoretical part of the thesis defines marketing in general, deals with the description of marketing activities in educational institutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machová, Linda. Marketingová komunikace organizace Za Obzor. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace