Bc. Yulia Ivanova

Bachelor's thesis

Účetní výkazy a jejich využití při hodnocení finanční situace podniku

Financial statements and their use in evaluation the financial situation of the firm
Abstract:
Bakalářská práce se bude zabývat zhodnocením stavu a finančního zdraví vybraného podniku, jeho vývojem na základě rozboru dat z účetních výkazů, a to za posledních pět let (2012-2016). Zhodnocení finančního zdraví podniku bude provedeno za pomoci finanční analýzy. Teoretická východiska budou obsahovat stanovení a formulace cílů finanční analýzy, stanovení zdrojů dat, na zakladě kterých bude prováděna …more
Abstract:
The bachelor thesis will deal with the evaluation of the state and financial health of the selected company and its development based on the analysis of data from the financial statements of this company, for the last five years (2012-2016). An assessment of the company's financial health will be done by means of financial analysis. The theoretical part will include the definition and formulation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Reader: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní