Andrea Repčíková

Diplomová práce

Marketingový plán vybraného podniku cestovného ruchu – reštaurácia Aura

Marketing plan of a selected company in the tourism sector- restaurant Aura
Anotace:
Predmetom diplomovej práce je vytvorenie marketingového plánu pre reštauráciu nachádzajúcu sa na Slovensku, konkrétne reštauráciu Aura. Práca je rozdelená do dvoch celkov. Prvým je teoretické vymedzenie základných pojmov marketingového plánovania. Druhú časť tvorí samostatný marketingový plán, ktorého súčasťou je okrem iného PESTLE analýza Slovenskej republiky, analýza vnútorného prostredia firmy a …více
Abstract:
The subject of the presented Master´s thesis is to create a marketing plan for the restaurant located in Slovakia, namely restaurant Aura. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical with definition of the basic termonology of marketing planning. The second part presents a specific marketing plan which includes, among other things PESTLE analysis of the Slovak Republic, analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: Zdenka Petrů
  • Oponent: Jarmila Indrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52949