Mgr. Petra Mertová, Ph.D.

Rigorózní práce

Paličkovaná krajka jako společenský, sociální a ekonomický fenomén (teze disertační práce)

Bobbin Lace as a Community, Social and Economic Phenomenon
Anotace:
Teze disertační práce shrnují zaměření vlastní disertační práce, která byla věnována paličkované krajce jako výraznému společenskému, kulturnímu a ekonomickému fenoménu 16.-20. století. Paličkovaná krajka se užívala v minulosti nejen na lidových oděvních součástkách a bytovém textilu. Krajkářskou výrobou se zabývalo velké procento venkovské populace v českých , slezských a částečně i moravských regionech …více
Anotace:
chivními a ikonografickými prameny, s odbornou literaturou, technologickými příručkami a muzejními či galerijními sbírkami. Neopominutelným předpokladem pro práci s tímto typem textilního výrobku byla nutnost načerpání znalosti krajkářské technologie. Přesvědčili jsme se sami, že bez této výbavy by nebylo možné pochopit vývoj krajky a postřehnout proměny, k nimž dochází u krajek při přestupu ze slohového …více
Abstract:
The submissed doctoral thesis is devoted to bobbin lace used on folk costume parts and home textiles in the past. Bobbin lace is considered a community, social and economic phenomenon which influenced the life of many inhabitants in our villages, and at the same time stood in the focus of the state authorities. The dissertation presents the lacemaking technique and the typology of bobbin lace in compliance …více
Abstract:
century the artists tried to involve rustical lace motifs in decoration of home textiles and accessories as well.Those products were of rather high quality. The following development of fashion, however, led in a different direction. Lace withdrew from clothes and hoseholds, and together with it the number of lace-makers diminished. Bobbin lace, however, has never disappeared from folk environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Historické vědy / Etnologie