Theses 

Specifika edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální – Mgr. Iva Ševčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Iva Ševčíková

Diplomová práce

Specifika edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální

Learning Process of Year-one Pupils at Special Junior Schools

Anotace: Diplomová práce se zabývá zjištěním specifik edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální a rozvojem základních vědomostí, dovedností a návyků u žáků prvního ročníku se středně těžkým mentálním postižením na základní škole speciální. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se skládá ze tří kapitol a je zaměřena na analyzování české i zahraniční odborné literatury a podání informací o mentálním postižení, základní škole speciální a specifických přístupech v edukaci žáků na základní škole speciální. Praktická část je zaměřena na rozvoj základních vědomostí, dovedností a návyků u žáků prvního ročníku se středně těžkým mentálním postižením na základní škole speciální. Jedná se o kvalitativní výzkum. Cílem výzkumného šetření bylo pomocí vytvořených pomůcek podpořit osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, a zhodnocení nabytých poznatků na základě individuální práce s žáky. Pro tyto účely byl vytvořen soubor pomůcek.

Abstract: This diploma thesis investigates educational processes for pupils in the first year of special elementary schools, as well as the development of the elementary knowledge, skills and habits of this age group of pupils with moderate mental impairment at such establishments. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The first of these consists of three chapters and focuses on analysing the literature from the Czech Republic and abroad, presenting data on mental impairment, special elementary schools and specific approaches to educational programmes at these schools. The other part of this paper looks at the development of the basic knowledge, skills and habits of first-year pupils with moderate mental impairment attending such establishments; this comprises qualitative research. The main objective was to support acquisition of such knowledge, skills and habits through the use of special-needs aids/resources, in addition to evaluating progress based on specially created tasks for individual pupils. A set of dedicated resources was devised for this very purpose.

Klíčová slova: mentální postižení, základní škola speciální, specifika edukačního procesu, Mental Impairment, Special Elementary School, Specifics of the Educational Process

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:23, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz