Bc. Tomáš Küfhaber, dipl. um.

Bachelor's thesis

Umělecké působení dirigenta Caspara Richtera v Národním divadle Brno a Městském divadle Brno

Artistic work of conductor Caspar Richter in National Theater Brno and Brno Municipal Theater
Abstract:
Diplomová práce je vypracována na téma „Umělecké působení dirigenta Caspara Richtera v Národním divadle Brno a Městském divadle Brno“. Cílem práce je nejen shromáždění informací z archívů obou brněnských institucí a pomocí nich vytvořit přehled děl, která tento dirigent na brněnských scénách prováděl, ale také konzultace jednotlivých nastudování a uvedení s dirigentem samotným.
Abstract:
This work is developed on the topic "Artistic work of conductor Caspar Richter in National Theatre Brno and Brno City Theatre". Main object is collect informations and make a list of all pieces from both institutions (conducted by Caspar Richter) and also consultation about Richter’s work with himself.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: prof. Rostislav Hališka
  • Reader: doc. Mgr. Emil Skoták

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/e4e4w/