Bc. Jan Mrťka

Bakalářská práce

The Titles of Audiovisual Works and Strategies of Their Translation

The Titles of Audiovisual Works and Strategies of Their Translation
Anotace:
Tato práce se zabývá překladem názvů audiovizuálních děl v České Republice v letech 1970 - 2008. Poskytuje srovnání překladatelských procedur Petera Newmarka a jejich použití u názvů filmů a televizních seriálů. Tato analýza zahrnuje porovnání děl a období jejich překladu, žánrů a zejména porovnání překladatelských procedur. Výsledky této analýzy ukazují vývoj, kterým překlad názvů audiovizuálních …více
Abstract:
This thesis deals with the translation of titles of audiovisual works in the Czech Republic in the period of 1970 - 2008. It provides the comparison of Peter Newmark's translation procedures and their usage among films and TV series titles. This includes the comparison of years of translations of the works, genres and mainly the used translation procedures. The results of this analysis present the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Simona Javůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta