Mgr. Marek Bulant

Master's thesis

Učení na pracovišti v technických profesích

Workplace learning in technical professions
Abstract:
Cílem práce je zdokumentovat proces učení se a získávání nových znalostí zaměstnanců vybraného oddělení. Poté na základě informací získaných od respondentů identifikovat faktory, které mají na tento proces největší vliv. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá procesem učení se v kontextu celoživotního učení, který byl doplněn o dimenzi učení všeživotního …more
Abstract:
The aim of this dissertation is to document the process of learning and acquiring new knowledge of employees of selected departments. Then, on the basis of information obtained from respondents to identify factors that have the greatest influence to learning proces. The dissertation is divided into part theoretical and part practical. The theoretical part examines the process of learning in the context …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta