Mgr. Marek Bulant

Master's thesis

Učení na pracovišti v technických profesích

Workplace learning in technical professions
Anotácia:
Cílem práce je zdokumentovat proces učení se a získávání nových znalostí zaměstnanců vybraného oddělení. Poté na základě informací získaných od respondentů identifikovat faktory, které mají na tento proces největší vliv. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá procesem učení se v kontextu celoživotního učení, který byl doplněn o dimenzi učení všeživotního …viac
Abstract:
The aim of this dissertation is to document the process of learning and acquiring new knowledge of employees of selected departments. Then, on the basis of information obtained from respondents to identify factors that have the greatest influence to learning proces. The dissertation is divided into part theoretical and part practical. The theoretical part examines the process of learning in the context …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta