Eva Svobodová

Diplomová práce

Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří

Revitalization of Area Afflicted by Mining Shown on Ore Mountains Base Region Example
Anotace:
Diplomová práce se skládá z několika částí. V první části jsou uvedeny základní charakteristiky Ústeckého kraje se zdůrazněním jeho slabých a silných stránek. Pro některé ukazatele je využito mezikrajského a celorepublikového srovnání. Druhá část je věnována těžební činnosti jakožto nedílné součásti Ústeckého kraje. Jsou zde popsány hlavní mezníky historie dolování v regionu, současné působení těžebních …více
Abstract:
The thesis consists of several parts. The first one presents basic characteristics of the Usti Region emphasizing its weaknesses and strengths. Interregional and nationwide comparison is used for some indicators. The second part is devoted to mining as the industrial activity so typical for the Usti Region. Here, milestones of the region's mining history and the current operation of mining companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Josef Postránecký
  • Oponent: Josef Šrýtr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21255