Eva Svobodová

Master's thesis

Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří

Revitalization of Area Afflicted by Mining Shown on Ore Mountains Base Region Example
Abstract:
Diplomová práce se skládá z několika částí. V první části jsou uvedeny základní charakteristiky Ústeckého kraje se zdůrazněním jeho slabých a silných stránek. Pro některé ukazatele je využito mezikrajského a celorepublikového srovnání. Druhá část je věnována těžební činnosti jakožto nedílné součásti Ústeckého kraje. Jsou zde popsány hlavní mezníky historie dolování v regionu, současné působení těžebních …more
Abstract:
The thesis consists of several parts. The first one presents basic characteristics of the Usti Region emphasizing its weaknesses and strengths. Interregional and nationwide comparison is used for some indicators. The second part is devoted to mining as the industrial activity so typical for the Usti Region. Here, milestones of the region's mining history and the current operation of mining companies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 11. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Josef Postránecký
  • Reader: Josef Šrýtr

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21255