Bc. Michaela Foltýnová

Master's thesis

Jazyk a styl vybraných dramat Romana Sikory

Language and Style of The Dramas by Roman Sikora
Anotácia:
Anotace Téma této magisterské diplomové práce tvoří jazyk a styl vybraných děl českého dramatika, novináře a kritika Romana Sikory. Její hlavní cíl představuje charakteristika výrazových prostředků a autorského stylu tohoto dramatika. Praktická část je zaměřena na specifika stylu Sikorových dramatických textů. Jádro práce reprezentuje podrobná analýza šesti vybraných her – Vlci, Smetení Antigony, Opory …viac
Abstract:
Annotation The topic of this master's thesis constitutes the language and style of selected works by Czech dramatist, journalist and critic Roman Sikora. The characteristic of the author's expression means and dramatist's style constitutes the main goal of this thesis. The practical part is focused more on the specific style of Sikora’s dramatic texts. The core of the thesis represents a detailed analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. David Kroča, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta