Jan Vaculík

Master's thesis

Analýza postavení zámořských území členských států EU v rámci jejich mateřských zemí a financování rozvoje těchto regionů ze strukturálních fondů EU

Analysis of role of the EU outermost regions within their country and within their development funding from EU Structural funds
Anotácia:
Cílem této práce je identifikovat základní body určující postavení zámořských území členských států Evropské unie v rámci rozvojových politik EU. Tyto regiony jsou hodnoceny z hlediska alokovaných finančních prostředků v rámci Strukturálních fondů (SF) a Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacích obdobích 2000-2006, 2007-2013 a 2014-2020, obsahu operačních programů zaměřených …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to identify basic characteristics related to position of the outermost regions of the member states of the EU within EU development policies. These regions are evaluated from the point of view including allocated funding within Structural Funds (SF) and European Structural and Investments Funds during the programming periods of 2000-2006, 2007-2013, and 2014-2020, content of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedúci: Martin Pělucha
  • Oponent: Jana Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53504