Ing. Lucia Tomešková

Diplomová práce

Porovnanie konštrukčných prvkov dane z príjmu fyzických osôb medzi Českou republikou a vybranými zemami EÚ

Comparison of the Construction Components of the Personal Income Tax between Czech Republic and the Selected EU Countries
Abstract:
Diploma thesis compares construction components of the personal income tax between the Czech Republic, United Kingdom and the Netherlands. At the beginning of the thesis, there is briefly defined theoretical background of the personal income tax. Subsequently, we can find analysis and comparison of the individual construction components in the respective chapters. We are focusing on the advantages …více
Abstract:
Diplomová práca porovnáva jednotlivé konštrukčné prvky dane z príjmu fyzických osôb medzi Českou republikou, Veľkou Britániou a Holandskom. V úvode práce sú stručne vymedzené teoretické východiská dane z príjmu fyzických osôb. Následne sa jednotlivé kapitoly venujú analýze a porovnaniu jednotlivých konštrukčných prvkov medzi vyššie uvedenými zemami. V diplomovej práci sa zameriame na výhody a nevýhody …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta