Bc. Pavla Růžičková

Diplomová práce

Pasport veřejné zeleně města Rychnov nad Kněžnou

Passport of public green spaces in Rychnov nad Kněžnou
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem veřejné zeleně a pasportizace zeleně ve městě. V práci je navržen postup pro digitalizaci pasportu zeleně města Rychnova nad Kněžnou. Tento postup je vytvořen na základě identifikace požadavků uživatelů pasportu a prostředků, které má k dispozici Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou. Následně je vytvořena a prezentována vzorová část pasportu zeleně.
Abstract:
This thesis deals with the topic of public green spaces and passportisation of green spaces in urban landscape. In the thesis, the procedure of digitalization of greenspace passport is designed for the town Rychnov nad Kněžnou. This procedure is based on the identification of the passport users' demands and means of Rychnov nad Kněžnou municipality. Afterwards, a selected sample of the greenspace passport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Růžičková, Pavla. Pasport veřejné zeleně města Rychnov nad Kněžnou. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní