Bc. Pavla Růžičková

Master's thesis

Pasport veřejné zeleně města Rychnov nad Kněžnou

Passport of public green spaces in Rychnov nad Kněžnou
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem veřejné zeleně a pasportizace zeleně ve městě. V práci je navržen postup pro digitalizaci pasportu zeleně města Rychnova nad Kněžnou. Tento postup je vytvořen na základě identifikace požadavků uživatelů pasportu a prostředků, které má k dispozici Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou. Následně je vytvořena a prezentována vzorová část pasportu zeleně.
Abstract:
This thesis deals with the topic of public green spaces and passportisation of green spaces in urban landscape. In the thesis, the procedure of digitalization of greenspace passport is designed for the town Rychnov nad Kněžnou. This procedure is based on the identification of the passport users' demands and means of Rychnov nad Kněžnou municipality. Afterwards, a selected sample of the greenspace passport …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Růžičková, Pavla. Pasport veřejné zeleně města Rychnov nad Kněžnou. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní