Antonie Mikešová

Bachelor's thesis

Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Composting as a way of handling biologically decomposable waste
Anotácia:
Téma bakalářské práce je Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Tato rešeršní práce se zabývá problematikou kompostování a také metodami nakládání s odpady a souvisejícími legislativními předpisy v České republice a v Evropské Unii. Dále se věnuje technologii a technice pro kompostování.
Abstract:
The topic of bachelor´s thesis is „Composting as a way of handling biologically decomposable waste “. This research work deals with composting and describes the method of handling with waste and related legislation in the Czech Republic and in the European Union. Further it describes technology and equipment for composting.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Ondrušová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta