Bc. Eva Pilarčíková

Diplomová práce

Predvolebná kampaň MUDr. Milana Cabrnocha do volieb do Európskeho parlamentu 5. a 6. júna 2009

Election campaign of Dr. Milan Cabrnoch for the European Parliament elections on 5th and 6th june 2009
Abstract:
Diplomma work analyses the European Parliament pre-election campaign of Milan Cabrnoch in 2009. The work is based on the theory of second-order elections and the princilpes of political marketing. Work is divided into two parts – the preparation and realization of the campaign and its impact. For each of the parts there were created particular criteria based on the metod of operationalization. The …více
Abstract:
Práca analyzuje predvolebnú kampaň Milana Cabrnocha k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2009. Práca je zasadená do teoretického rámca teórie druhoradých európskych volieb a teórie politického marketingu. Obsahuje dve hlavné časti – prípravu a priebeh kampane a jej dopad. Pre každú časť boli za základe operacionalizácie vytvorené kritériá hodnotenia jednotlivých aktivít. Základnými kritériami pre …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia