Bc. Lada Urbánková

Bachelor's thesis

Kontext a důvody vzniku Evropské energetické unie optikou teorie více proudů J. Kingdona

Context and causes of formation of European energy union using the J. Kingdon's theory of Multiple Streams Framework
Abstract:
Tato práce zkoumá okolnosti a příčiny vzniku Evropské energetické unie. Metodologicky postavená na Kingdonově teorii více proudů se snaží vysvětlit, jak došlo k naplnění každé z nezbytných podmínek pro přijetí této agendy. Identifikuje kontext, který vedl k tomu, že absence energetické unie je problémem. Zkoumá navrhovaná řešení, vliv jednotlivých státních i nestátních aktérů na jejich podobu a to …more
Abstract:
This paper analyzes the circumstances and causes of creation of the European energy union. It uses the framework of J. W. Kingdon to explain, how each of the necessary conditions has been met for adoption of this agenda. Thesis identifies the context which led to the realization that the absence of an energy union is the problem. It examines proposed solutions, the influence of state and non-state …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií