Bc. Lada Urbánková

Bakalářská práce

Kontext a důvody vzniku Evropské energetické unie optikou teorie více proudů J. Kingdona

Context and causes of formation of European energy union using the J. Kingdon's theory of Multiple Streams Framework
Anotace:
Tato práce zkoumá okolnosti a příčiny vzniku Evropské energetické unie. Metodologicky postavená na Kingdonově teorii více proudů se snaží vysvětlit, jak došlo k naplnění každé z nezbytných podmínek pro přijetí této agendy. Identifikuje kontext, který vedl k tomu, že absence energetické unie je problémem. Zkoumá navrhovaná řešení, vliv jednotlivých státních i nestátních aktérů na jejich podobu a to …více
Abstract:
This paper analyzes the circumstances and causes of creation of the European energy union. It uses the framework of J. W. Kingdon to explain, how each of the necessary conditions has been met for adoption of this agenda. Thesis identifies the context which led to the realization that the absence of an energy union is the problem. It examines proposed solutions, the influence of state and non-state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií