Martina Macháčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rozvod a jeho dopad na dítě staršího školního věku

Abstract:
Tato absolventská práce pojednává o rozvodu a jeho dopadu na dítě staršího školního věku a jejím cílem je popsat jaký má rozvod rodičů dopad na dítě staršího školního věku. V teoretické části se práce zabývá dítětem staršího školního věku a jeho popisem v tělesném, emocionálním, kognitivním, sociálním a osobnostním vývoji. Dále se v teoretické části objevuje rozvod jeho příčiny a druhy, postavení dítěte …more
Abstract:
This graduate thesis deals with the topic of divorce and its impact on a secondary school aged child and targets on describing this situation. In the theoretical part the thesis focuses on the secondary school aged child and description on his physical, emotional, cognitive, social and personal development. In this theoretical par also appears the divorce, its causes and kinds, the situation of a child …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Alice Musilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc