Kristýna Dvořáčková

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace na sociálních sítích vybraného podniku

Analysis of Marketing Communication on Social Media Networks
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace na sociálních sítích značky DOLLER. V teoretické části jsou představeny marketingová komunikace obecně, specifika online komunikace a marketingové komunikace na sociálních sítích. V praktické části je provedena analýza marketingové komunikace značky DOLLER, kde je faktický stav porovnáván s teoretickými poznatky, aktivitami konkurence …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of marketing communication on social media of the brand DOLLER. The theoretical part presents marketing communication in general, specifics of online communication and marketing communication on social media. The practical part analyzes DOLLER's marketing communication, where the factual situation is compared with theoretical knowledge, competitors' activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Švecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta