Bc. Richard Komínek

Diplomová práce

Fundamentální analýza akcie ČEZ a energetického sektoru v ČR

Fundamental Analysis of ČEZ and Czech Energy Sector Shares
Anotace:
Tato diplomová práce odvozuje investiční doporučení pro akcie společnosti ČEZ na základě provedené fundamentální analýzy. Pro stanovení vnitřní hodnoty akcie byly použity dividendové diskontní modely, ziskové modely a cash flow modely. Porovnáním hodnoty vyplývající z fundamentální analýzy s aktuálním tržním kurzem akcie, je odvozeno doporučení, zda je tato akcie vhodnou investiční příležitostí či …více
Abstract:
This graduation thesis derives investment recommendations for shares of the company ČEZ on the basis of fundamental analysis. For determining the intrinsic value of shares, were used dividend discount models, profitable models and cash flow models. Comparing the value resulting from fundamental analysis with the current stock course the shares, is derived recommendation, whether this shares is profitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS