Veronika Vitáková

Bakalářská práce

Náhradní rodinná péče v ČR

Substitute Family Care in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče v České republice. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první kapitole teoretické části se věnuji historickému přehledu, především objasnění pojmů z římského soukromého práva. Druhá kapitola obsahuje stručný výklad základních pojmů, obzvláště vztahy mezi rodiči a dětmi. Ve třetí kapitole je již zmíněná náhradní rodinná …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of substitute family care in the Czech Republic. This thesis is divided into theoretical and practical part. The first chapter of the theoretical part is concerned with a historical overview; it focuses especially on the Roman private law. The second chapter provides a brief explanation of basic terms. Foremost the relationship between parents and children is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Michal Spirit
  • Oponent: Radek Neděla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46771