Bc. Alena Kaplanová

Bakalářská práce

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

The judicial control of the Public Administration, exercise administrative and institutional justice in the system Public Administration
Anotace:
Soudní kontrola veřejné správy realizuje v českém právním řádu ústavně zakotvené právo na soudní ochranu. Každý se může domáhat stanoveným postupem svého prá¬va u nezávislého a nestranného soudu. Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost a skutkovou podstatu takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci …více
Abstract:
The judicial control of the Public Administration executes the claim to the judicial protection sets in the Czech legal order by The Constitution of the Czech Republic. Everyone is entitled to sue for his own rights at the independent and impartial court by an assigned procedure. Who is in the conviction, that his rights have been reduced by a decision of a public administration body, can apply the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta